Kartoituspalvelu - Myyntivipu

Kartoituspalvelu

Toteutamme eri toimialoilla toimiville asiakasyrityksillemme monipuolisesti erilaisia kartoituksia.

Yritykset tarvitsevat päätöksentekonsa tueksi tietoa mm. markkinatilanteesta, kilpailijoista, asiakkaiden nykyisistä tai tulevista palvelu- tai tuotetarpeista. Huolellisten asiakas- ja markkinakartoitusten avulla yrityksen on huomattavasti helpompi löytää potentiaaliset asiakkaat.

Usein myyntitapaamiset ja kartoitukset on järkevää toteuttaa samassa projektissa, jolloin asiakkaan kanssa keskustelusta saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Tällaisessa yhdistelmäprojektissa kerätään yritysten päättäjiltä tietoa heidän nykyisestä tai tulevasta tarpeesta ja sovitaan samalla myyntitapaamisia, jos asia on yrityksessä ajankohtainen tai päättäjä haluaa keskustella tarkemmin asiasta.

Hoidamme markkina- ja asiakaskartoitukset asiantuntevasti, huolellisesti ja laadukkaasti.

Ota yhteyttä/ Pyydä tarjous