Kartoituspalvelu - Myyntivipu

Kartoituspalvelu

Toteutamme eri toimialoilla toimiville asiakasyrityksillemme monipuolisesti erilaisia kartoituksia.

Yritykset tarvitsevat päätöksentekonsa tueksi tietoa mm. markkinatilanteesta, kilpailijoista, asiakkaiden nykyisistä tai tulevista palvelu- tai tuotetarpeista. Huolellisten tarvekartoitusten avulla yrityksen on huomattavasti helpompi löytää potentiaaliset asiakkaat.

Usein myyntitapaamiset ja tarvekartoitukset on järkevää toteuttaa samassa projektissa, jolloin asiakkaan kanssa keskustelusta saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Tällaisessa yhdistelmäprojektissa kerätään yritysten päättäjiltä tietoa heidän nykyisestä tai tulevasta tarpeesta ja sovitaan samalla myyntitapaamisia, jos asia on yrityksessä ajankohtainen tai päättäjä haluaa keskustella tarkemmin asiasta.

Tunnemme eri alojen CRM -järjestelmät ja meidän on mahdollista kirjata tapaamiset ja kartoitukset suoraan Asiakkaamme asiakastiedonhallintajärjestelmään.

Hoidamme tarvekartoitukset asiantuntevasti, huolellisesti ja laadukkaasti.

Soita: 0408318851 tai

Ota yhteyttä/ Pyydä tarjous